Kurum ve şahısların ticari faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli olan ürün grubudur. Bu ürünlerle firmalar; faturalandırma, sevk etme, tahsilat yapabilme, gider gösterme, giriş bileti kesme ve reçete yazma amacıyla bu evrakları bastırıp kullanırlar. Bunun için ‘maliye ile anlaşmalı matbaa’ ünvanına sahip olmak ve bu ürünleri basabilme yetkisi almak gerekir.